Wacoku

KUMITE KARATE-GI

WACOKU got the WKF APPROVED for the following Karate-gi model;
Kumite: “DIAMOND (Kumite) WKF AK-140”

Images

PROTECTIONS

Main Office

Twin Tower Enterprise Corp. (WACOKU)
No. 168-13, Chyuan-shin Lii, Shin-huah,
Tainan, Taiwan
Phone: +886-6-598-2133
Fax: +886-6-597-0840

Distributors